Φόρμα δημουργίας ευέλικτου πακέτου υπηρεσιών

Συμπληρώνετε υποχρεωτικά τα πεδία με τον αστερίσκο (*)
Στοιχεία Επικοινωνίας
       
Επώνυμο *: Όνομα *:
Οδός *: Αριθμός* : T.K. *:
Περιοχή *: Πόλη :
Email *:    
Σταθερό* : Κινητό :

Λοιπά στοιχεία επικοινωνίας
       
Αρ. Διαμερισμάτων

Επιθυμητές Υπηρεσίες   Επιθυμητή Συχνότητα υπηρεσιών
Συντήρηση καυστήρα.
Τύπος:  
Καθαρισμός αποχέτευσης (μηχανοσίφωνας).
   
Καθαρισμός Πολυκατοικίας
    Γενικός Είσοδος
Συντήρηση ανελκυστήρα
Τύπος ανελκυστήρα: Αρ.Στάσεων:
   
Αναγόμωση πυροσβεστήρων
Τεμάχια: 6kg 12kg    
Καθαρισμός φωταγωγών
Τεμάχια:    
Άσπρισμα φωταγωγών
Τεμάχια:    
Πλύσιμο(με υδροβολή) οριζοντίου αποχετευτικού δικτύου.
Απολύμανση - Μυοκτονία
Συντήρηση κήπου
Καθαρισμός δεξαμενής πετρελαίου
Έκδοση κοινοχρήστων
Είσπραξη κοινοχρήστων
Εποπτεία πολυκατοικίας
Διαχείριση Πολυκατοικίας  
Φύλαξη πολυκατοικίας  
Συντήρηση πισίνας  
24ωρη τεχνική κάλυψη  
Περισσότερες πληροφορίες