Εξυπηρέτηση Πελατών
Ζητούνται άτομα με εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών, εργασία σε αντίστοιχη εταιρία θεωρείται επιπλέον προσόν.
Βιογραφικά στο email viografika@athens-service.gr

Ζητούνται άτομα για τηλεφωνική προώθηση υπηρεσιών, απαραίτητη ανάλογη προϋπηρεσία.
Βιογραφικά στο email viografika@athens-service.gr
Μηχανογράφηση
Ζητούνται άτομα με εμπειρία σε μηχανογραφημένη έκδοση κοινοχρήστων, στο πρόγραμμα Building manager, πλήρες ωράριο ή ημιαπασχόληση.
Βιογραφικά στο email viografika@athens-service.gr
Βοηθός Λογιστή
Λογιστής βοηθός με γνώσεις μηχανογραφημένου λογιστηρίου, γνώση Softone, απαραίτητη προϋπηρεσία, ζητείται για πλήρη ή μερική απασχόληση.
Βιογραφικά στο email viografika@athens-service.gr
Τεχνικοί - Τεχνίτες
Τεχνικοί όλων των ειδικοτήτων, ζητούνται ως εξωτερικοί συνεργάτες με δελτίο παροχής υπηρεσιών.
Βιογραφικά στο email viografika@athens-service.gr
Web Designer
Ζητείται web designer με γνώση joomla .
Βιογραφικά στο email viografika@athens-service.gr