Φόρμα αίτησης υπηρεσιών διαχείρισης

Συμπληρώνετε υποχρεωτικά τα πεδία με τον αστερίσκο (*)
Στοιχεία Επικοινωνίας
       
Επώνυμο *: Όνομα *:
Οδός *: Αριθμός* : T.K. *:
Περιοχή *: Πόλη :
Email *:    
Σταθερό* : Κινητό :

Λοιπά στοιχεία επικοινωνίας
       

 
Αρ. Διαμερισμάτων Αρ. Ορόφων
Πηλωτή
Κήπος
Πισίνα
Αρ. Γκαράζ
Αρ. Υπόγ. Γκαράζ
Αρ. Αποθηκών
Ανελκυστήρας
Τύπος
Αρ. Στάσεων
Διαθέτει Φωταγωγούς
Εξωτερικούς (πλήθος)
Εσωτερικούς (πλήθος)

Το κτίριο διαθέτει ασφάλιση αστικής ευθύνης ;

Το κτίριο διαθέτει ασφάλιση πυρός ;

Το κτίριο διαθέτει ασφάλιση νομικής κάλυψης ;
Υπάρχουν ανεξόφλητα κοινόχρηστα ; (ποσό)
Μηνιαίο κόστος δαπανών της πολυκατοικίας ; (ποσό)
Διαθέσιμο αποθεματικό της πολυκατοικίας ; (ποσό)
Περισσότερες πληροφορίες